Languages

Share

Bookmark and Share

 

Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oficjalna publiczna debata na temat przyszłości WPR

Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich
rezultaty debat dotyczących przyszłości polskiej wsi

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
analizy naukowe i rekomendacje

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
analizy naukowe i rekomendacje

Nowe Życie Gospodarcze Dodatek Specjalny 11/2007
stanowiska różnych środowisk dotyczące perspektyw dla obszarów wiejskich i rolnictwa 2014-2020